Förnybara energikällor är vägen framåt!

Förnybar energi är på allas läppar. Det är med hjälp av förnybara energikällor vi ska klara de klimatmål världen över som syftar till att bromsa in den globala uppvärmningen. En utmaning som heter duga men vägen dit pekar tydligt åt ett håll. Att ersätta de fossila bränslena (kol, oja och naturgas) med hållbara alternativ är av högsta prioritet och branscher verksamma inom denna omställning är stekheta.

Vad är förnybara energikällor?

Precis som namnet antyder är förnybar energi energikällor som kan förnya sig och inte kommer ta slut, i alla fall inte under överblickbar framtid. I regel uppstår dessa energikällor från solens strålning – direkt eller indirekt. Detta går vi igenom mer på respektive energikälla!

Exempel på förnybara energikällor

Vattenkraft

70 % av jordens yta består av vatten. Hur kan vi dra nytta av detta? Det kollar vi närmare på! Läs mer om:

Vindkraft

Vindkraft är ett skonsamt alternativ för miljön. Hur fungerar det och hur ser förutsättningarna ut i Sverige? Det reder vi ut på vår sida om vindkraft.

Välj förnybara energikällor för miljöns skull!