Vattenkraftens miljöpåverkan
Hem > Vattenkraftens miljöpåverkan

Vattenkraftens miljöpåverkan

På denna sida om vattenkraftens påverkan på miljön kommer vi reda ut vanliga funderingar som flera av er som bekantat sig lite med ämnet brukar ha. Vi kommer klargöra vanliga frågeställningar och varva det med vattenkraft-info som ger dig en helhetsbild vattenkraft. Häng med!

Vattenkraft - Fakta från Sverige

Sex snabba. Visste du att…
  • Det finns över 2000 vattenkraftverk i landet
  • Vattenkraften står för 39 % av alla elproduktion (2018)
  • Den största utbyggda fallhöjden hittas vid Stensjön. 318 m!
  • Vattenkraften är vårt största förnybara elproduktionsslag
  • Sverige och Norge producerar mest vattenkraft i världen
  • 80 % av vattenkraftsproduktionen sker i Norrland

Vattenkraft och miljö. Hur ser det ut?

Vattenkraft står ju för 100 % förnybar produktion av el – då är väl allt frid och fröjd ur miljösynpunkt? Det ska vi kolla närmare på!

Att bygga och driva kraftverk är ingen liten apparat. Vi rör oss dessutom i områden med känsliga ekosystem där den naturliga balansen kan komma att skadas. Det blir stora förändringar på platsen och fiskarter som tagit samma rutt i hundratals år kan helt plötsligt få svart att passera. Om fiskarna hamnar fel kan de dödas av vattenkraftverkens turbiner.

Läs mer om detta ämne nedan, under Nackdelar med vattenkraft.

Fördelar med vattenkraft

Växthusgas-fri under drift

Budskapet från forskare, experter och klimatorganisationer världen över är glasklart. Växthusgaserna måste minska. Enligt klimatmålen från EU med 80-95 % till 2050 och Sverige ska bidra till att nå målen. Vattenkraft släpper inte ut växthusgaser under drift.

Förnybar energi

Fossila bränslen ska fasas ut i förmån till förnybara energikällor. Vattenkraften är ett bra exempel på just detta. I Naturskyddsförening faktablad om energikällor hittar vi att förnybar energi är ”energi som ständigt tillförs ny energi från solen” och därför inte tar slut.

Möjlighet till reglering

Vi har möjlighet att endast använda så mycket vatten som krävs för stunden. Vi släpper på vattnet när efterfrågan är stor och vi bromsar och fyller vattenmagasinen när efterfrågan är mindre. Vattnet går inte till spillo och vi förbrukar inte vattnet – det används ju igen.

Nackdelar med vattenkraft

Om vi tänker bort vårt energi- och vattenkraftbehov ett tag och endast ser till djuren och naturen så kan vi konstatera att vi ”inkräktar” i deras naturliga miljö. Djurarter som under lång tid levt och verkat i ett visst område påverkas självklart av byggandet av dammar, kraftstationer och andra byggnader. Vi människor bygger och verkar i ett område som kan påverka platsens ekosystem på följande sätt:
  • Fiskar får svårt att simma förbi
  • Naturliga översvämningar uppstår inte
  • Torkar ut delar av vattendrag

Tänk på att…

Vattentillgången varierar från år till år och spelar förstås in hur mycket el vi kan producera från vattenkraft årligen. Vad menar vi då med vattentillgång? Jo, det är mängden snö och regn som faller på ett år vi pratar om.

År med lite nederbörd leder till mindre vattenkraftsproduktion (på grund av mindre vattenflöde i älvarna) och vice versa. Självfallet försöker elbolagen ligga i framkant och förutse produktionen och efterfrågan. I reglerade älvar släpps därför stora mängder vatten på när efterfrågan stiger (vilket oftast inträffar på vintern).

Vad kan du göra för miljön?

Om du vill vara säker på att din el kommer från vattenkraftverk som anpassat sig efter vattendragens naturliga tillströmning – teckna ett avtal märkt med Bra miljöval!

Läs mer om vattenkraft!

På denna sida vi tagit upp statistik och vattenkrafts påverkan på miljön. Vi har även en sida som tar upp hur vattenkraft fungerar.

Fler förnybara energikällor