Fakta om vindkraft
Hem > Fakta om vindkraft  

Fakta om vindkraft

På senare år har vindkraften intresserar allt fler och det är inte konstigt då vi är mitt inne i en omställning från fossila bränslen till förnybar energi. Vindkraften är ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. Vi hjälper dig att få en helhetsbild över vindkraften!

Vad är vindkraft?

Solens strålning på jorden varierar. Detta leder till temperaturskillnader som skapar olika lufttryck. Dessa tryckskillnader jämnas ut när luft rör sig från högtryck till lågtryck. Är det kraftig vind ute en dag, ja då kan vi dra slutsatsen att det är stora tryckskillnader i luften. Att ta tillvara på dessa luftrörelser och utvinna energi från rörelserna är vindkraft.

Hur funkar vindkraft? De två huvudstegen.

Vingarna tar upp vinden

Längst ut på vingarna sitter rotorblad som tar upp vindens rörelser och får dem att snurra. Dessa blad är propellerformade. Rotorbladen rör sig ca åtta gånger snabbare än vindens hastighet.

Generatorn tar vid

Generatorn är den del där energin omvandlas till el. Rotorbladen är kopplade till generatorn där alltså utvinningen av el sker.

Vindkraft – Sverige

  • Sverige har mycket kust = bra förutsättningar för vindkraft
  • 12-15 % av vår elförbrukning kommer från vindkraften
  • I landet finns det över 4000 (!) vindkraftverk

Fördelar med vindkraft

Förnybar

Det slutar inte att blåsa från en dag till en annan. I vårt avlånga land har vi dessutom spridit ut vindkraftverken för att säkerställa en varierad geografisk spridning.

Släpper inte ut växthusgaser

Med hårda klimatmål världen över behövs det alternativ som inte släpper ut växthusgaser. Här är såklart vindkraften en viktig komponent och vilket också märks i världen. Aldrig har så många vindkraftverk byggts som nu!

Biologiska mångfalden intakt

Vindkraften har en väldigt liten påverkan på den biologiska mångfalden som i stort sett förblir oförändrad. Läs dock vidare om fåglar och vindkraftverk i nästa punkt.

Nackdelar med vindkraft

Ett vindkraftverksområde syns på långt håll med blotta ögat. Det kan på några år förändra ett helt område och fullständigt byta skepnad på landskapsbilden. Det har också kommit rapporter att områden vindkraftverk kan ha negativ påverkan på fågellivet.

Så sent som i november 2020 kollapsade ett vindkraftverk i Skellefteå på 230 meter, även om det verkligen hör till ovanligheterna. Under nackdelar kan vi också flika in att drifljud är en nackdel för grannar.

En sista nackdel är att vi inte har möjlighet att lagra energi från vindkraftverk. Därför är vi beroende av andra energikällor också.

Notera att…

Ömtålig utrustning finns i maskinhuset

Generatorn och annan utrustning känslig utrustning sitter i maskinhuset.

Geografin är viktig

Det är såklart av yttersta vikt att placera vindkraftverken på blåsiga ställen. Men det får inte gå till överdrift med blåsandet – se nästa punkt!

Lagom är bäst

Vid vindkraftverk gäller inte ju mer vind desto bättre. 12-14 m/s är perfekt. Många vindkraftverk är byggda för att klara 70 m/s, något vi slipper bekymra oss för här i Sverige.

Läs mer om förnybara
energikällor!