Hur fungerar solenergi? | seu.se

Hur funkar solenergi?

Solenergi är på allas läppar. Denna energiform har ökat lavinartat på senare år och efterfrågan på solceller på huset eller sommarstugan växer för varje år.

Vad är solenergi?

Solenergi är den energi vi får från solens strålning. Zoomar vi ut perspektivet och inte bara tänker på energilösningar är solenergin en bidragande faktor till att det överhuvudtaget finns liv på jorden. Solenergins grundtanke är alltså att fånga upp solens strålar och energi och omvandla det till energi, vilket ofta görs med hjälp av solceller eller solfångare.

Hur fungerar solenergi?

Vi utgår i denna sammanställning från solceller då vi tycker denna metod tydligt visar på solenergins fördelar.

Omvandling

Som vi varit inne på är grunden i solenergin omvandlingen från solens strålar till energi. Det börjar alltså med att solcellen och strålarna möts.

Skillnaderna skapar ström

Sidan som är riktad utåt kommer bli negativt laddad medan sidan som är ”mot taket” blir negativt laddad. En ledning går mellan de både sidorna. En spänning uppstår och vi får ström!

Från likström till växelström

I punk två berättade vi att laddningen skapade ström. Det är likström som först bildas innan det konverteras till växelström. Denna omvandling behövs för att vi ska kunna använda elen i våra hushåll.

Fördelar med solenergi

Visst framkallar produktionen av solceller och solfångare ett visst initialt utsläpp men när de väl är satta i produktion är det slut med utsläpp. När själva driften väl är igång är alltså utsläppen av koldioxid noll.
Solens energi är förnybar. Det kommer inte komma en dag (inom överskådlig framtid) när resurserna plötsligt tar slut, vilket snarare är fallet med fossila bränslen som är ändliga resurser.

Nackdelar med solenergi

Vi kommer inte ifrån att solcellerna och solfångarna inte är helt utsläppsfria under hela sin livscykel. Vi kan härleda utsläpp till produktionen, leveranser och underhåll. Som så ofta är det värt att poängtera att miljöfrågan berör alla parter i samhället. I detta fall kan till exempel leveransen av solcellerna göras av fordon på el med mera vilket skulle reducera produktens totala klimatavtryck.

Hållbara solceller i hela livscykeln

En leverantör som prioriterar hållbarhet i alla led är Ecokraft. De satsar stenhårt på att minska klimatavtrycket i hela produktlivscykeln för att på så sätt minska solcellernas totala klimatavtryck. Denna aktör tar det helhetsansvar vi efterfrågade i stycket ovan. Vad gör då Ecokraft som sticker ut på ett positivt sätt?

  • Deras produktion har alltid miljön i fokus
  • De erbjuder klimatsmarta leveranser
  • Modulerna kvalitetssäkras för minst 30 år

Ytterligare en faktor som ibland glöms bort är den sociala hållbarheten. Företag har kollektivavtal för alla anställda och även för deras europeiska tillverkare. På Ecokrafts hemsida kan du läsa mer om deras solceller och hållbarhetsarbete samt få en offert.

Fakta om solenergi

Måste det vara solsken för att producera?

Nej, men däremot så måste det vara ljust. El produceras även när det är molnigt eller snöar men såklart i en mindre omfattning än en solig julidag utan ett moln på himlen. I perioden mars-oktober produceras det mest energi.

Lagra solenergi – är det möjligt?

Det är inte möjligt att lagra solenergi med hjälp av själva panelerna. Det du däremot kan göra är att koppla batterier till panelerna som ”bunkrar upp” energi för mörkare tider. Vill du läsa mer om detta ämne har E.ON en informativ artikel om hur du kan lagra solenergi med ett batteri.

Tips!

Om du har många solceller men inte förbrukar så mycket el är det möjligt för dig att sälja vidare elen som dina solceller producerat. Detta är ett bra sätt att sänka kostnaderna för din investering. Låter detta intressant kan du ta del av en oberoende konsumentvägledning om att sälja el som Energimarknadsbyrån står bakom.

Läs mer om förnybar energi!