Hur funkar vattenkraft?
Hem > Hur funkar vattenkraft?

Hur Funkar Vattenkraft?

Vatten är en förutsättning för allt liv som vi känner till och upptar hela 70 % av världens yta. Den kemiska föreningen skapar gigantiska rörelser världen över med sitt kretslopp där vattnet oavbrutet pendlar mellan havet, atmosfären, glaciärer, grundvatten, sjöar och en rad andra miljöer.

Vad är vattenkraft?

Vi har redan varit inne på vattenkretsloppet och det är just vattnets naturliga flöde som ligger till grund för energiutvinningen. Vattenkraft är alltså förmågan att ta tillvara på den enorma kraft som skapas när vatten är i rörelse och förflyttas. Om 70 % av jordens yta är vatten i olika former, borde det inte med råge täcka vårt energibehov? Det kollar vi vidare på, men först går vi igenom hur själva energiutvinningen går till.

Hur fungerar vattenkraft?

Vi kommer nu förklara hur vattenkraft går till i en steg-för-steg-guide. Informationen är en sammanfattning som förklarar helhetsbilden.

Vatten i rörelse

Det mest grundläggande behovet måste såklart vara uppfyllt. Geografin och fallhöjden spelar en betydande roll för hur mycket energi som kommer vara möjligt att utvinna.

Turbinernas betydelse

Kraftverket består av turbiner som har till uppgift att skapa energi från vattenflödet. Vatten forsar på turbinens blad vilket i sin tur leder till att turbinen börjar att snurra.

Generatorns uppgift

Det är i generatorn som själva rörelsen i vattnet (energin) görs om till elektricitet. Hur mycket el som skapas beror på mängden vatten som leds in till generatorn (samt fallhöjden).

Transformatorn tar över

Det mest grundläggande behovet måste såklart vara uppfyllt. Geografin och fallhöjden spelar en betydande roll för hur mycket energi som kommer vara möjligt att utvinna.

Hur fungerar vattenkraft?

Vi nämnde ovan att elen leds iväg till stora kraftledningar (där för övrigt väldigt små mängder el går förlorat). Men vattnet då? Jo, vattnet leds tillbaka till älven som det kom ifrån i. Detta via så kallade utloppstunnlar.

Dammens betydelse

När vi läser mer om vattenkraft kommer vi ofta i kontakt med dammar. Dammarna finns till för att kunna justera produktionsmängden. Här kan stora mängder vatten samlas ”i väntan” på att släppas in i vattenkraftverket och även fallhöjden kan höjas med hjälp av dammar.

Efterfrågan på el varierar över tid. Hur mycket el vi skapar från andra utvinningsmetoder påverkar också efterfrågan på vattenkraft.

Dammarna kan samla på sig vatten när efterfrågan inte är lika stor och ge grönt ljus när efterfrågan ökat. Vi brukar därför säga att dammarna har en reglerande uppgift.

Läs mer!

På denna sida har vi ställt oss frågan ”Vattenkraft – Hur fungerar det?”. Det är ett fascinerande samspel mellan ingenjörskonst och naturens krafter som skapat våra vattenkraftverk. Läs vidare om vattenkraft på vår sida som samlar vattenkraft-fakta samt fördelar och nackdelar. Andra förnybara energikällor